sacred spot

I basen av din ryggrad finns ett centrum av rotchakrat. Detta chakra ger stöd och stabilitet i livet och ingjuter förmågan att möta utmaningar i livet. När den är blockerad upplever man rädsla för att möta utmaningar. Dessa rädslor visar sig i frågor som rör prostatakörtlar och utsöndringsorgan.
I en tantrisk session med oss kan vi arbeta med att öppna och läka genom den långsamma och närvarande massagen av detta område.
Det kan vara en verkligt djupgående ytterligare aspekt av en tantrisk massage, som hjälper mannens kropp att öppna sig helt, kunna bli helkroppslig orgasmisk och tappa rädsla.

+400kr till valfri tantra session (rekommenderas att gå i minst 2 timmar)